Nadając paczkę, akceptujesz poniższe warunki dotyczące wysyłania paczek za pośrednictwem Polonez Parcel Service. Akceptacja warunków oznacza złożenie podpisu pod Deklaracją Paczki.

Nadając paczkę stwierdzam zgodność zawartości paczki z deklaracją. Niezgodność zawartości paczki z treścią deklaracji powoduje skutki karne (konfiskata towarów) przewidziane przepisami Ustawy Karnej Skarbowej. Polonez nie odpowiada za przedmioty niewyszczególnione w deklaracji celnej.

Nadając paczkę OŚWIADCZAM, że do paczki NIE włożyłem pieniędzy, narkotyków, materiałów wybuchowych, broni, amunicji i innych artykułów zabronionych przepisami, żadnych płynów, artykułów żrących, toksycznych, łatwopalnych, itp. NO HAZARDOUS MATERIALS.

Wyrażam zgodę na zlikwidowanie całej paczki w przypadku przesłania wyżej wymienionych rzeczy, oraz na sprawdzenie zawartości paczki przez osoby prawnie do tego upoważnione.

Polonez nie zwraca kosztów nadania przesyłki.

Ograniczona odpowiedzialność sprowadza się do wypłacenia odszkodowania tylko w przypadku kradzieży lub zaginięcia paczki. Polonez nie ponosi odpowiedzialności za artykuły łatwo tłukące, plastykowe, łamliwe oraz nieodpowiednio zabezpieczone. Polonez nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia techniczne zawartości paczek oraz nie odpowiada za opóźnienia spowodowane z przyczyn od nich niezależnych.

Polonez wypłaca $2/funt paczki morskiej do Polski i nie więcej niż $200; $60 za paczkę morska zagraniczną, za wyjątkiem paczek pocztowych. Polonez nie zwraca kosztów nadania przesyłki. Reklamację można składać do 6 miesięcy od chwili nadania paczki w przypadku jej niedostarczenia oraz do 3 miesięcy w przypadku stwierdzenia braków w jej zawartości.

Wysyłając przez Polonez Parcel Service potwierdzasz, że rozumiesz, iż nie zwracamy kosztów wysyłki.

W przypadku reklamacji konieczny jest protokół. W sprawach reklamacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Puntem Wysyłkowym, w której paczka została nadana lub z firmą KAREX-POLONEZ ul. Bór 146/148, 42-200 Częstochowa, w godz. 10-15. Tel. (34) 365-9115 lub POLSPED PACZKA, ul. 1-go Maja 11, Lok 7, 02-495 Warszawa, at 666 876 306, email: polsped.paczka@post.pl.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt z Polonez Parcel Service